Avis Legal

 

Benvingut a la pàgina web de TURISME LA CANAL , ubicada sota la URL https://www.turismelacanal.com  (en endavant la web o la pàgina web). A continuació, li exposem els termes i les condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris quan hi accedeixin. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura d’ aquest avís legal  per tal de realitzar-ne un ús correcte, doncs tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats en front al seu titular.

 

Dades identificatives
En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que  LOURDES NIUBÓ RUBIO  és la propietària de la pàgina web.

La informació i els continguts que es recullen en aquesta són propietat de LOURDES  NIUBÓ RUBIO. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent del previst aquí, queda totalment prohibida.

Dades identificatives del titular de la web:

Lourdes Niubó Rubio

DNI  40.602.975-v

Masia la  Canal s/n

17531-Gombrén

Turisme Rural  amb número de registre PG-88.

 

Condicions d’accés, utilització i funcionament de la Pàgina web
L’accés a la pàgina web és lliure. Com a usuari de la pàgina web ha de realitzar un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de LOURDES NIUBÓ RUBIO.Queda prohibit que els usuaris o tercers realitzin qualsevol acció ( incloent-hi  la introducció o la difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions en els continguts de la pàgina web, així com que intervinguin o provoquin alteracions en el correu electrònic, reservant-se LOURDES NIUBÓ RUBIO el dret a excloure de l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició. En tot cas, LOURDES NIUBÓ RUBIO es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la seva pàgina web, en el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar informacions, continguts i condicions d’accés de la mateixa.  En la mesura en què això sigui raonadament possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de poca afluència a la web, sense perjudici de la facultat discrecional de LOURDES NIUBÓ RUBIO per a dur-les a terme en qualsevol moment.
Enllaços
En el cas  que a la present pàgina web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, LOURDES NIUBÓ RUBIO no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts.  En cap cas, LOURDES NIUBÓ RUBIO assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni assegurarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió, o participació amb les entitats connectades.

 

Propietat industrial i intel·lectual
Tots els continguts d’aquesta pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de pàgina, etc) són titularitat de LOURDES NIUBÓ RUBIO i han estat cedides a aquesta pel seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació,  distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.

LOURDES NIUBÓ RUBIO fa expressa reserva en front als usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

 

Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

 

A continuació li oferim el quadre-resum de la nostra política de privacitat, però pot ampliar aquesta informació, visitant la  nostra web https://www.turismelacanal.com

 

Responsable del tractament Lourdes Niubó Rubio

C/ Masia La Canal s/n

17531 Gombrèn

DNI 40602975V
Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació dels nostres serveis.
Bases Legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

-Compliment d’obligacions legals.

-Consentiment exprés.

Destinataris principals -Lourdes Niubó Rubio
Drets -accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

-revocació del consentiment prestat.

-presentació reclamació davant  l’autoritat competent.

Procedència -Facilitats  pel seu titular.

-Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).

Transferències Internacionals de Dades -No previstes
Delegat de protecció de Dades -No procedeix

 

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes, i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a l’efecte d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació de les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant sol·licitud a LOURDES NIUBÓ RUBIO per escrit dirigint-se a la direcció de correu electrònic lacanal@turismelacanal.com  adjuntant copia del seu DNI o passaport.

 

Legislació i jurisdicció aplicable

 

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renuncia expressa al fur que pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GIRONA.

 

© 2018 LOURDES NIUBÓ RUBIO Tots els drets reservats


Leave a Comment